Aparat Propriu
ȘCHIOPU IONEL GABRIELInapoi  
Functie:  INSPECTOR
Compartiment:  FINANCIAR CONTABIL, TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

Declaratie de avere   ȘCHIOPU IONEL GABRIEL.pdf
Declaratie de interes   ȘCHIOPU IONEL GABRIEL.pdf