Aparat Propriu
ILAȘ RODICAInapoi  
Functie:  CONSILIER
Compartiment:  FINANCIAR CONTABIL, TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

Declaratie de avere   ILAȘ RODICA.pdf
Declaratie de interes   ILAȘ RODICA.pdf