Aparat Propriu
BORDEIANU CONSTANTINInapoi  
Functie:  REFERENT
Compartiment:  FINANCIAR CONTABIL, TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

Declaratie de avere   BORDEIANU CONSTANTIN.pdf
Declaratie de interes   BORDEIANU CONSTANTIN.pdf