Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 1-25 din total: 205
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 114 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 16/01/2018
2018 113 Hotarare privind Zonarea strazilor în vederea stabilirii impozitelor pe teren și construcții începând cu 01.01.2018 10/01/2018
2017 1 Hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar 01/03/2017
2017 2 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiune sau de lucrări care vor fi executate în anul 2017 ce către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit legii 416/2001 privind venitul minim garantat 01/03/2017
2017 3 Hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgență pentru anul 2017 01/03/2017
2017 4 HOtărâre privind revocarea HCL nr.34 din 29.09.2016 referitor la inventarierea în domeniul privat al orașului darabani a 4 case sociale 01/03/2017
2017 5 Hotărâre privind revocarea HCL nr.35 din 29.09.2016 referitoare la aprobarea regulamentlui privind cadrul de repartizare, închiriere, exploatare și administrare a locuințelor sociale și în regim de închiriere aflate în domeniul privat al orașului Darabani 01/03/2017
2017 7 Hotărâre privind revocarea HCL nr53 din 27.10.2016 referitoare la probarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ la orașului Darabani pentru cazurile sociale 01/03/2017
2017 8 Hotarâre privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al orașului Darabani 4 case sociale construite conform Autorizațiilor de construire nr.46, 47, 48 și 49 in data de 26.10.2006 01/03/2017
2017 9 Hotarare privind stabilirea Comisiei sociale de analaliza si verificare a propunerilor de repartizare a locuințelor din fondul locativ și aprobarea Regulamentlui de organizare și funcționare al acesteia 01/03/2017
2017 10 Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de acoperire a riscurilor pe teritoriul orasului darabani 01/03/2017
2017 11 Hotarare privind numirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al orașului Darabani 01/03/2017
2017 12 Hotarire privind aprobarea devizului general actualizat aș obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi de legatura oras Darabani , cartier Cornești 01/03/2017
2017 13 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,,Asfaltare străzi principale oras darabani,, 01/03/2017
2017 14 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,,Extindere retele alimentare cu apa și canalizarea str. Dragos Vaoda, orasul Darabani 01/03/2017
2017 15 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,,Reabilitare sediu Primarie, oras Darabani 01/03/2017
2017 17 Hotarare privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de alimentare cu apa strazile: Aron Pumnul, 1907, Marașesti,Văii, Școlii, Al.I.Cuza, Iasomiei în orașul darabani, judetul Botoșani 01/03/2017
2017 17 Hotarâre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investiții ,,Modernizare stație de tratare apă, aducțiune și distribuție rețele apă sat Bajura oraș Darabani, județ Botoșani 01/03/2017
2017 18 Hotarâre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,,Modernizare străzi în orașul Darabani, județul Botoșani, etapa II 01/03/2017
2017 19 Hotarăre privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,,Construire pod Boieresc, str.Col. Șchiopu Constantin, cartier Teioasa, oraș Darabani,, 01/03/2017
2017 20 Hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local darabani în Adunarea Generală a Asociaților ADI Ecoproces Botoșani 01/03/2017
2017 21 Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 01/03/2017
2017 22 Hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie și aprilie 2017 01/03/2017
2017 23 Hotarăre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnoico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Restaurare și punere în valoare monument istoric ,,Casa Balș,, Darabani 01/03/2017
2017 7 hotarâre privind regulamentul de organizare și funcționare a CL Darabani 01/01/2017
1
2
3
4
5
6
7
Inainte