Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 26-50 din total: 205
AnNrFisierData
2017 8 Hotărâre privind transformarea funcției contractuale vacante de consilier primar-consilier IA studii superioare la Cabinetul primarului în consilier primar -referent IA studii medii la cabinetul primarului 01/01/2017
2017 9 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Contruire pod Boieresc, str.Col. Șchiopu C-tin, cartier Teioasa Darabani 01/01/2017
2017 10 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții,,Modernizare străzi în orașul darabani, jud. Botoșani etapa II 01/01/2017
2017 11 hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare stație de tratare apă, aducțiune și distribuție rețea apă sat Bajura oraș Darabani,jud. Botoșani 01/01/2017
2016 12 Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dl Aroșoaie Corneliu și validarea unui mandat de consilier local pentru dna Farcaș Otilia 01/12/2016
2016 13 Hotarâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/12/2016
2016 14 Hotărâre privind revocarea HCL nr.48/26.05.2016 01/12/2016
2016 15 Hotarâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor stradale de pe raza UAT Darabani 01/12/2016
2016 16 Hotărâre privind dreptul de uz și servitute pentru suprafaț a de 100 mp teren catre E.on Distribuție România SA 01/12/2016
2016 17 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului CL Darabani în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA Botoșani 01/12/2016
2016 18 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului CL Darabani în adunarea generală a asociaților A.D.I Ecoproces Botoșani 01/12/2016
2016 19 Hotărâre privind revocarea HCL nr.42 din 26.04.2016 01/12/2016
2016 20 Hotărâre privind revocarea HCL nr.43 din 26.04.2016 01/12/2016
2016 21 Hotărâre privind revocarea HCL nr.50 din 26.05.2016 01/12/2016
2016 22 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Asociația Nord și Orașul Darabani în vederea desfășurării celei de a III-a ediții a Festivalului ,,Zilele Nordului,, 01/12/2016
2016 23 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani prin virări de credite de la un capitol la altul pe anul 2016 01/12/2016
2016 24 Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dl. Cricleviț Relu și validarea unui mandat de consilier local pentru dl Florea Vasile-Lucian 01/12/2016
2016 25 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/12/2016
2016 26 Hotărâre privind concesionarea suprafeței de 60 mp teren în pc 5136 în vederea amplasării a 10 magazii pentru lemne 01/12/2016
2016 27 Hotărâre privind desemnarea în Consiliul de Administrație a Liceului D. Cantemir Darabani a doi reprezentanți ai CL Darabani 01/12/2016
2016 28 hotărâre privind aprobarea unor modificări la creditul de investiții contractat de la CEC Bank Sa Sucursala Botoșani în valoare de 4.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes public în orașul Darabani 01/12/2016
2016 29 Hotărâre privind acordarea pentru încheierea unui act adițional cu operatorul SC Damiena SRL Suceava la contractul de prestări servicii salubrizare 01/12/2016
2016 30 Hotărâre privind desemnarea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Leon Danailă,,Darabani a trei reprezentanți ai Consiliului Local Darabani 01/12/2016
2016 31 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie 2016 01/12/2016
2016 32 Hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Darabani la Asociația De Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Prutului de Nord,, 01/12/2016