Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 51-75 din total: 205
AnNrFisierData
2016 33 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/12/2016
2016 34 Hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al orașului a 4 casa sociale conform Autorizațiilor de construire nr.46, 47, 48 și 49 01/12/2016
2016 35 Hotarâre aprobare Reguleament privind cadrul de repartizare, închiriere, exploatare și administrare a locuințelor sociale și în regim de închiriere aflate în domeniul privat al orașului Darabani 01/12/2016
2016 36 Hotarâre privind aprobarea criteriilor pentru anul 2016 în vederea repartizarii locuințelor din fondul locativ aparținând domeniului privat al orașului darabani în regim de închiriere și a locuințelor sociale din fondul locativ, aparținând domeniului privat al orașului Darabani 01/12/2016
2016 37 Hotărâre privind aprobarea lucrărilor necesare pentru realizarea a două fântâni forate în satul Bajura, oraș Darabani 01/12/2016
2016 38 Hotarâre privind aprobarea devizului de lucrări necesare pentru punerea în funcțiune a grupurilor sanitare de la Școala Gimnazială nr.1 Bajura Darabani 01/12/2016
2016 39 Hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/26.11.2015 privind aprobarea devizului estimativ pentru lucrările de reparații și intreținere drumuri comunale 01/12/2016
2016 40 Hotărâre privind aprobarea devizului estimativ pentru lucrările de reparații și întreținere drumuri în orașul Darabani 01/12/2016
2016 41 Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a devizului general la investiția ,,Instalații termice clădire SVSU Darabani, str. Ion Vodă,, 01/12/2016
2016 42 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului C.L. Darabani în Adunarea Generală a Acționarilor a SC NOVA APASERV SA Botoșani 01/12/2016
2016 43 Hotarâre privind revocarea HCL nr.26 din 25.08.2016 privind concesionarea suprafeței de 72 mp teren în pc 5136 în vederea amplasării a 10 magazii pentru lemne 01/12/2016
2016 44 Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul prestări servicii salubrizare nr.766/18.01.2016 încheiat cu operatorul SC DAMIENA SRL Suceava 01/12/2016
2016 45 Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Darabani 01/12/2016
2016 46 Hotărâre privind aprobarea devizelor estimative pentru asigurarea necesarului de apă în perioada de secetă pe raza UAT Darabani 01/12/2016
2016 47 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorităților locale în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Darabani 01/12/2016
2016 50 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 01/12/2016
2016 51 hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 755 din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local la orașului Darabani de către persoanle fizice 01/12/2016
2016 52 Hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Darabani 01/12/2016
2016 53 Hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al orașului Darabani pentru cazurile sociale 01/12/2016
2016 54 hotărâre privind aprobarea strategie de dezvoltare locală a orașului Darabani pentru perioada 2015-2020 01/12/2016
2016 55 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 2016 01/12/2016
2016 56 Hotărâre privind aprobarea desfășurării competiției sportive ,,Cupa Darabanenilor,, ediția a V-a 01/12/2016
2016 57 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/12/2016
2016 58 Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Leon Danailă,,Darabani 01/12/2016
2016 59 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL LICEULUI D. CANTEMIR 01/12/2016