Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 76-100 din total: 205
AnNrFisierData
2016 60 Hotărâre privind aprobarea proiectului în faza SS (studiul de soluție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Eliberare amplasament pentru bloc ANL ,str. Fragilor, oraș Darabani, județul Botoșani 01/12/2016
2016 61 hotărâre privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017, aprobarea,, Acordului financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul proiectului SIMD și aprobarea ,,Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare SIMID, oraș darabani , județul Botoșani 01/12/2016
2016 62 Hotărâre privind aprobarea participării orașului Darabani, jud. Botoșani în calitate de partener ]n cadrul proiectului ,,Educație pentru viitor, precum și aprobarea cofinanțării acestuia 01/12/2016
2016 63 Hotarâre privind aprobarea subvenționării de la bugetul local a tarifului de depozitare a deseului menajer și a cotei de dezvolatre aferente SIMID 01/12/2016
2016 64 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/12/2016
2016 65 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/12/2016
2016 66 Hotarâre privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice și sociale care se vor desfășura în orașul Darabani în luna decembrie 01/12/2016
2016 67 Hotărâre privind darea în folosință a nuor încăperi din clădirea Sediu și Garaje SVSU Darabani Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,N.Ioarga Botoșani,, 01/12/2016
2016 68 hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Unitatea administrativ Teritorială darabani, județul Botoșani cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,N. Iorga,, Județul Botoșani, având ca obiect colaborarea în vederea înființării și funcționării unui punct de lucru al Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,N. Iorga,, al Județului Botoșani în orașul Darabani 01/12/2016
2016 69 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al orașului Darabani la proiectul intitulat ,, Reabilitare bazată pe comunitate,, și aprobarea co-finanțării proiectului 01/12/2016
2016 70 Hotărâre privind aprobarea și numărului burselor școlare pentru unitățile de învățământ din orașul Darabani în anul școlar 2016-2017 01/12/2016
2016 71 Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, la nivelul orașului Darabani pentru anul 2016 01/12/2016
2016 72 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie și februarie 2017 01/12/2016
2016 73 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/12/2016
2016 31 Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Poliției Locale a Orașului Darabani 01/07/2016
2016 32 Hotărâre privind actualizarea devizului general la investiția ,,Amenajare alei și parcări, Asociația 1 și 2, oraș Darabani.,, 01/07/2016
2016 33 Hotărâre privind actualizarea devizului general la investiția ,,Reabilitare și continuare realizare trotuare str.1 Decembrie, oraș Darabani. 01/07/2016
2016 34 Hotărâre privind actualizarea devizului general la investiția,,Reabilitare prin împetruire parțial strada Muncitorului -Darabani. 01/07/2016
2016 35 Hotărâre privind actualizarea devizului general la investiția,,Extindere rețea alimentare cu apă str. Tineretului, str.M.Kogălniceanu, str.Nucilor, str. Vânâtorilor. 01/07/2016
2016 36 Hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă de 4.000.000 lei contractat de la CEC BANK 01/07/2016
2016 37 Hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare,, al orașului Darabani, domnului VICTOR TEIOȘANU 01/07/2016
2016 6 Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Darabani pe principale domenii de activitate 01/07/2016
2016 39 Hotărâre privind aprobarea temei de proiectare și notei de fundamentare pentru ,,Extindere rețea de alimentare cu apă străzile: Aron Pumnul,1907,Mărășești, Văii, Școlii, Al.I.Cuza, Iasomiei 01/07/2016
2016 40 Hotărâre privind rectificarea art.1 al HCL nr.28 din 25.02.2016 01/07/2016
2016 41 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile mai și iunie 2016. 01/07/2016