Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 101-125 din total: 205
AnNrFisierData
2016 42 hotărâre privind darea în folosință gratuită pe perioada existenței construcției către unitatea de cult Sf. Împărați Constantin și Elena, suprafeței de 1164 mp teren situat în parcela cadastrală 4153 din str. 1 Decembrie, nr.259, aparținând domeniului public al orașului Darabani 01/07/2016
2016 43 hotărâre privind darea în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către unitatea de cult Protopopiatul Darabani, suprafeței de 568 mp teren situat în PC nr.4314 din str.! Decembrie, nr.259, aparținând domeniului privat al orașului Darabani 01/07/2016
2016 44 Hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Darabani pe anul 2016 01/07/2016
2016 45 Hotărâre privind modificarea art.1 și 3 din HCL nr.32 din 28.04.2011 privind înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a Adunărilor publice la nivelul orașului Darabani și stabilirea locurilor în vederea desfășurării Adunărilor publice 01/07/2016
2016 46 Hotărâre privind aprobarea conturilor de anuale execuție ale bugetului local al orașului Darabani, bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală( pe anul 2015 01/07/2016
2016 47 Hotărâre privind aprobarea normativelor de consum de carburanți pentru mijloacele de transport și utilajele Primăriei orașului Darabani - respectiv Sectorul de Gospodărire Locativă 01/07/2016
2016 48 Hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere de pe raza UAT Darabani 01/07/2016
2016 49 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a notei de comandă suplimentare pentru obiectivul de investiții,,Amenajare teren sport multifuncțional Liceu ,,D. Cantemir,, 01/07/2016
2016 50 hotărâre privind darea în folosință gratuită pe perioada existenței construcției către unitatea de cult Parohia SF. Împărați Constantin și Elena Darabani, str. 1 Decembrie, nr.259, jud. Botoșani, suprafeței de 11.168 mp teren parcela cadastrală 604, cimitir Cornești, aparținând domeniului public al orașului darabani 01/07/2016
2016 1 Hotaraște comisia de validare a mandatelor Consiliul Local al orașului Darabani 01/07/2016
2016 2 Validarea alegrii unui nr. de 17 consilieri locali la orașului Darabani 01/07/2016
2016 3 Constituirea Consiliului Local Darabani 01/07/2016
2016 4 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Darabani pe o perioadă de 3 luni iunie-august 2016 01/07/2016
2016 5 Hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Darabani 01/07/2016
2016 5 Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 01/03/2016
2016 4 Hotărâre privind aprobarea situațiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgență pentru anul 2016 01/03/2016
2016 6 hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Orașului Darabani la proiectul intitulat ,,Reabilitare bazată pe comunitate” și aprobarea co-finanțării proiectului Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambrursabile. 01/03/2016
2016 8 hotărâre privind aprobarea -Temei de proiectare și Notă de fundamentare ,,Modernizare rețea iluminat public oraș Darabani 01/03/2016
2016 9 hotărâre privind aprobarea -Temei de proiectare și Notă de fundamentare s obiectivul,,Amenajare centru de zi pentru Serviciul de asistență medico-socială" oraș Darabani 01/03/2016
2016 10 Hotărâre privind aprobarea -Temei de proiectare și Notă de fundamentare la investiția ,, Construire pod Boieresc str. Col. Șchiopu C-tin. –Cartier Teioasa oraș Darabani”. 01/03/2016
2016 11 Hotărâre privind aprobarea -Temei de proiectare și Notă de fundamentare ,, Extindere rețea alimentare cu energie electrică, sat Bajura, sat Eșanca și str. Muncitorului oraș Darabani 01/03/2016
2016 12 hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econimici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețea alimentare cu apă str. Tineretului , str. M. Kogălniceanu, str. Nucilor și str. Unirii oraș Darabani”. 01/03/2016
2016 13 Hotărâre privind revocarea HCL nr.113 din 29.10.2015 pentru dezlipirea de teren în Obor Darabani. 01/03/2016
2016 14 Hotarâre privind aprobarea actualizării Planului d analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul orașului Darabani 01/03/2016
2016 15 Hotarâre privind aprobarea prelungirii a termenului de valabilitate a PUG al orasului Darabani, jud. Botoșani 01/03/2016