Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 126-150 din total: 205
AnNrFisierData
2016 16 hotarâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, după actualizarea TVA, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi de legătură oraș Darabani, cartier Cornești 01/03/2016
2016 17 hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL , după actualizarea TVA pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltare străzi principale Darabani 01/03/2016
2016 18 Hotărâre prin care Consiliul Local Darabani ia act de demisia consilierului local STREDIE DORIN și vacantarea mandatului de consilier local 01/03/2016
2016 19 Hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru copiii din familiile defavorizate conf.Legii 248/2015 01/03/2016
2016 20 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Darabani pe anul 2016. 01/03/2016
2016 21 Hotărâre privind aprobarea înființării unei Platforme temporare de stocare a deșeurilor menajere în orașul Darabani 01/03/2016
2016 22 Hotărâre privind aprobarea Planului de activități culturale, organizate la nivelul Orașului Darabani în anul 2016. 01/03/2016
2016 23 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al Autobuzului BT-01-PRD. 01/03/2016
2016 24 Hotărâre privind aprobarea transferului autobuzului BT-01-PRD de la Primăria orașului Darabani la Școala cu clasele I-VIII ,,Leon Dănăilă”oraș Darabani. 01/03/2016
2016 25 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețele alimentare cu apă și canalizare str. Dragoș Vodă, orașul Darabani 01/03/2016
2016 27 Hotărâre privind aprobarea devizului general investiția modernizare iluminat public 01/03/2016
2016 28 Hotarâre privind aprobarea revocării HCL nr.80/30.07.2015 01/03/2016
2016 29 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie și aprilie 2016. 01/03/2016
2016 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețea alimentare energie electrică, str. Muncitorului Darabani, sat Eșanca, sat Bajura.” 01/03/2016
2016 15 01/03/2016
2016 1 Hotărâre privind actalizarea devizului general cu noua cotă TVA 20% pentru lucrările rest de execuție la investiția ,,Modernizare străzi de legătură oraș Darabani cartier Cornești 28/01/2016
2016 2 Hotărâre privind actalizarea devizului general la investiția ,,Asfaltare străzi principale, oraș Darabani 28/01/2016
2016 3 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Darabani pentru anul 2016 28/01/2016
2016 138 hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. 04/01/2016
2016 119 hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a imprumuturilor interne pe anul 2015. 04/01/2016
2016 120 Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din orașul Darabani pentru luna octombrie 2015. 04/01/2016
2016 122 Hotărâre privind organizarea rețelei școlare în orașul Darabani, județul Botoșani pentru anul școlar 2016-2017. 04/01/2016
2016 121 Hotărâre privind aprobarea ,,Planlui anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate de către SPSAS din cadrul Primăriei orașului Darabani,,. 04/01/2016
2016 123 Hotărâre privind aprobarea contractării serviciului de întocmire a ,,Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate în proprietatea orașului Darabani”. 04/01/2016
2016 124 Hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări culutral-artistice, sociale și educative care se desfășoară în orașul Darabani în luna decembrie 2015. 04/01/2016