Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 151-175 din total: 205
AnNrFisierData
2016 125 Hotărâre privind concesionarea suprafeței de 26 mp teren în parcela cadastrală Cc 4507 04/01/2016
2016 126 Hotărâre privind rectificarea art.2 din HCL nr.26 din 26.03.2015 – premierea elevei Andronache Bianca 04/01/2016
2016 127 Hotărâre privind aprobarea devizului estimativ pentru lucrările de recepție și întreținere drumuri comunale 04/01/2016
2016 128 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Extindere și modernizare rețea iluminat public în zona centrală orașul Darabani 04/01/2016
2016 129 hotărâre privind predarea către MDRAP prin CNI a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Sală Sport din orașul Darabani, jud. Botoșani 04/01/2016
2016 130 Hotarâre privind rectificare bugetului local pe anul 2015 04/01/2016
2016 131 Hotărâre privind aprobarea de cheltuieli din bugetul local în sumă de 60 mii lei pentru organizarea festivităților specifice sfârșitului de an - Crăciun și Anul Nou pentru anul 2015 04/01/2016
2016 132 Hotărâre cu privire la rctificarea anexei HCL nr.111/29.10.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 04/01/2016
2016 133 hotărâre privind aprobarea nr. asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a nr. de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, la nivelul orașului Darabani pentru anul 2016 04/01/2016
2016 131 Hotărăre cu privire la numărul de locuri alocate pentru perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul Primăriei orașului Darabani pe anul 2015 04/01/2016
2016 135 Hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor școlare a numărului acestora, pentru unitățile de învățământ din orașul Darabani în anul 2015-2016 04/01/2016
2016 136 hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de ordin interioară pentru personalului din din cadrul Liceului D. Cantemir 04/01/2016
2016 139 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie și februarie 2016 04/01/2016
2016 4 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Orașului Darabani la proiectul intitulat ,,Reabilitare bazată pe comunitate” și aprobarea co-finanțării proiectului. 01/01/2016
2016 30 Hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, din gestiunile Primăriei Darabani propuse la inventarierea din anul 2015 01/01/2016
2015 104 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 23/11/2015
2015 105 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitațile de învățământ din orasul Darabani pentru luna septembrie 2015 23/11/2015
2015 106 Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de carburanți pentru autobuzul marca Mercedez Ciro cu nr de înmatriculare BT-01-PRD. 23/11/2015
2015 107 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 99 din 24.09.2015 adoptată de către Consiliul Local Darabani cu privire la acordarea unor creșteri salariale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Darabani și din serviciile publice subordonate Consiliului Local. 23/11/2015
2015 108 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. 23/11/2015
2015 109 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor creșteri salariale pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Darabani și din serviciile publice aflate ăn subordinea Consiliului Local. 23/11/2015
2015 110 Proiect de hotărâre privind modificare organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Darabani, precum și a serviciilor publice subordinate Consiliului Local. 23/11/2015
2015 111 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 23/11/2015
2015 112 Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane ce se încadrează în categoria persoanelor la art. 3, alin 1, lit. H din HG. Nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor cu modificările și completările ulterioare. 23/11/2015
2015 113 . Proiect de hotărâre privind dezmembrarea de teren în Obor Darabani 23/11/2015