Concursuri
Anunț recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector I debutant din cadrul aparatului de sepcialitate al primarului orașului Darabani

Anunt promovare in grad profesional 

Anunț recrutare funcții contractuale de execuție

Anunț selecție dosare concurs funcții contractuale  de execuție 
Anunț rezultate probă scrisă concurs 05.03.2015 

Anunț rezultate probă interviu  
Anunț recrutare funcții contractuale de execuție 
Anunț selecție dosare concurs funcții contractuale de execuție
Anunț probă scrisă
Anunț interviu
Anunț rezultate finale
Anunț concurs promovare în grad profersional 
Anunț selecție dosare  depuse la examenul de promovare în grad profesional din data de 09.09.2015 
Anunț recrutare posturi asistent medical comunitar 
Anunt selectie dosare concurs recrutare posturi asistent medical comunitar 
Anunt proba scrisa
Anunt interviu 
Anunt rezultate finale
Anunt concurs recrutarea asistent medical comunitar 
Proces verbal selecție dosare 
Anunț rezultate probă scrisă concurs recrutare asistent medical comunitar 
Anunț rezultate probă interviu 
Anunț rezultate finale 
CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE 
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE 
ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 
ANUNȚ REZULTATE PROBA SCRISA 
ANUNȚ PROBA INTERVIU 
ANUNT SELECTIE DOSARE 
ANUNT PROBA SCRISA 
ANUNT INTERVIU 
ANUNT REZULTATE FINALE PROMOVARE GRAD PROFESIONAL 
ANUNȚ CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 
ANUNȚ SELECTIE DOSARE CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR DEBUTANT 
ANUNȚ PROBĂ SCRISĂ CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 
ANUNȚ INTERVIU CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
ANUNȚ REZULTATE FINALE  CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
ANUNȚ PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ 
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS PROMOVARE TREAPTĂ PROFESIONALĂ
ANUNT PROBA SCRISA CONCURS PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA
ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONUCRS RECRUTARE AUDITOR SUPERIOR
ANUNT PROBA SCRISA CONCURS RECRUTARE AUDITOR
ANUNT INTERVIU CONCURS RECRUTARE AUDITOR
ANUNT REZULTATE FINALE RECRUTARE AUDITOR
CONCURS/EXAMEN PROMOVARE ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI
CONCURS/EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL 
ANUNT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL 
ANUNT PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL
ANUNȚ RECRUTARE POSTURI CONTRAC
TUALE VACANTE DIN CADRUL SGCL DARABANI
ERATA BIBLIOGRAFIE ȘEF SGCL  
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE DIN CADRUL SGCL DARABANI 
ANUNȚ REZULTATE PROBĂ SCRISĂ  CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRCATUL SGCL DARABANI
ANUNȚ PROBĂ INTERVIU CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE  SGCL DARABANI 
ANUNȚ REZULTATE FINALE  CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE SGCL DARABANI

ANUNȚ RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALEPRIMARIA DARABANI
ANUNT SELECTIE DOSARE POSTURI CONTRACTUALE PRIMARIA DARABANI
ANUNȚ REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE 
ANUNT REZULTATE INTERVIU CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE 
ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS RECRUTARE POSTURI CONTRACTUALE 
ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE TREAPTĂ PROFESIONALĂ 
ANUNT REZULTATE EXAMEN PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA