Transparenţă Decizională
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în orașul Darabani, pentru anul 2019

Strategia de dezvoltare locală - versiune consultativă


Raport si Decizie Curtea de Conturi 2016

Program anual propriu  privind acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit
 Raport anual privind  finanțările nerambursabile  pe anul 2017

 
ANUNT ACTUALIZARE CAP IV DIN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  LOCALĂ A ORAȘULUI DARABANI PENTRU PERIOADA 2015-2020
ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CASEI DE CULTURĂ THEODOR BALȘ 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE ACTUALIZARE CAP IV DIN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DARABANI PENTRU PERIOADA 2015-2020

Anunțuri participare pentru concurs  de proiecte organizat  în cadrul programului anual propriu pentru acordarea finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati non profit; Program  - Activitati culturale și educatie; Program - Activități sportive
 
REGULAMENT PRIVINDREGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL ANUL 2017

ANUNȚ REZULTATE FINALE ȘI SELECTIE A SOLICITĂRILOR/PROGRAMELOR/ PROIECTELOR   DEPUSE SPRE FINANȚARE PRIN  PLANUL ANUAL PENTRU ACORDAREA FINANȚARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE  PENTRU ACTIVITĂȚI NON PROFIT  DE INTERES GENERAL PENTRU ANUL 2017 
ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACTE ÎN BAZA LEGII 350/2005

Program anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activități non profit de interes local pentru anul 2018 
Anunț participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de interes local  pentru anul 2018